Historiefortælling som narrativt virkemiddel

Historiefortælling er i vores DNA som mennesker, og er derfor et tilbagevendende element i Anden og Mågens produktioner.

Før mennesket fandt på at sætte mærker på sten, skind og papyrus var historiefortællingen den eneste måde at føre viden og visdom videre til de næste generationer. 

Det er en form der appellerer til et urgammelt fællesskab i os alle. Hos Anden og Mågen sætter vi pris på traditioner, og vi mener det vi har til fælles er stærkere end det der adskiller os.

Teaterdirektør Martin Rasmussen har mange års erfaring som fortæller, og som centralt virkemiddel i vores fortællinger bruger vi historierne til at bryde væggen mellem skuespiller og publikum og skaber inddragende, nærværende stemninger.

AM

Har du en begivenhed eller et koncept du mener Anden og Mågens Fortælleteater vil passe perfekt til? Kontakt os, så finder vi ud af det!