Anden 

og 

Mågen

Om Os

Anden og Mågen er et lille undergrundsteater med base i Vanløse. 

Gruppen har eksisteret siden 2014 og blev til i forbindelse med Vildskudsfestival 2014. Gruppens formål er at bringe teateret ud til almindelige mennesker, både hvad angår de fysiske rammer men også indholdsmæssigt. 

Vi kan lide at lave noget ‘smalt’ som alligevel appellerer bredt. Gruppens fokus er fortælle/dukke/lyd- og musikteater og vi arbejder hovedsagligt improvisatorisk og legende

Det særlige ved Anden & Mågen ”udspiller og udfolder sig” ad i hvert fald 3-4 akser, der krydser hinanden på særegne og ofte overraskende måder.

Genre-spændvidden/blandformen/mixet. 

Anden & Mågen har ikke den store respekt for genrekonventioner, og er ikke udpræget ”genretro” i vores arbejde. Teatret mixer og blander gerne genrer indenfor samme forestilling. 

Det kan være fortælleteater, mytologisk drama (med kor og det hele) og objekt/dukketeater. Men også genre/stemningslejer som humor/komedie og patos/tragedie. Ofte veksles der mellem genre og stemningsleje, så sammenstødet i sig selv skaber overraskende, ”chokerende” eller tankevækkende (refleksive) virkninger. Ofte bevæger man sig i samme forestilling fra det jovialt imødekommende over det decideret ”horrible” til det klukkende morsomme.

Samspillet mellem spillere/mennesker og objekter. 

Objekter – eller måske rettere – artefakter spiller altid centrale roller i Anden & Mågens forestillinger. Ofte vækkes de til live, besjæles og får stemmer – og historier at fortælle. Ting er aldrig bare ting. De er altid fortætninger, bærere af erindringer, fortid og fortællinger. Hos Anden & Mågen indgår – eller deltager – hele det sceniske univers aktivt i historien.

Musikken

Musik og ”soundscapes” er et vigtigt fortællende og stemningsskabende element i Anden & Mågens forestillinger. Den musikalske dimension strækker sig fra traditionelt og genkendeligt akkompagnement af sange til rene – ofte syret abstrakte – lyd- og sjæle-landskaber.

Det visuelle univers. 

Scenebilledet indtager altid en vigtig, medfortællende, stoflig og sanselig rolle i Anden & Mågens forestillinger. Som publikum inviteres man ind i et udfoldet – både favnende og fascinerende – univers, der både bærer ”anslår og udstråler” et overordnet tema – det være sig skibet og havet eller mytologien, ritualet og blótet – og uddyber temaet gennem mængder af enkeltheder og detaljer, der hver for sig beriger helheden med karakteristiske nicher, sløjfer og accénter.